యొక్క ప్రొఫెషనల్ సరఫరాదారు
నిర్మాణ యంత్ర పరికరాలు

ఫ్యాక్టరీ టూర్

జట్టు

ఎగ్జిబిషన్

ప్రాజెక్ట్ కేసు

బంగ్లాదేశ్‌లో సినోవో క్రాలర్ క్రేన్

సౌదీ అరేబియాలో సినోవో డ్రిల్లింగ్ రిగ్

సింగపూర్‌లో సినోవో రోటరీ డ్రిల్లింగ్ రిగ్

The Sinovo hydrostatic machine is in Bangladesh

సినోవో హైడ్రోస్టాటిక్ యంత్రం బంగ్లాదేశ్‌లో ఉంది

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (1)

సినోవో రోటరీ రిగ్ సౌదీ అరేబియాలో ఉంది (1)

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (2)

సినోవో రోటరీ రిగ్ సౌదీ అరేబియాలో ఉంది (2)

The Sinovo well rig is in Dr Congo (1)

సినోవో బావి రిగ్ డాక్టర్ కాంగోలో ఉంది

TR180F rotary drilling rig in Bangladesh

బంగ్లాదేశ్‌లో TR180F రోటరీ డ్రిల్లింగ్ రిగ్

TR200D - Lebanon

TR200D - లెబనాన్

TR250D - Lebanon

TR250D - లెబనాన్