యొక్క ప్రొఫెషనల్ సరఫరాదారు
నిర్మాణ యంత్ర పరికరాలు

వీడియో

సినోవో పరిచయం

హైడ్రాలిక్ పైల్ బ్రేకర్

రోటరీ డ్రిల్లింగ్ రిగ్

హైడ్రాలిక్ నీటి బావి డ్రిల్లింగ్ రిగ్

సినోవో కోర్ డ్రిల్లింగ్ రిగ్ జియోలాజికల్ డ్రిల్లింగ్ రిగ్

డయాఫ్రమ్ వాల్ గ్రాబ్స్

దేశాండర్

హైడ్రాలిక్ స్టాటిక్ పైల్ డ్రైవర్